Пълно покритие с възможност за предоставяне на интернет и цифрова телевизия: кв. Драгалевци.

Частично покритие с възможност за предоставяне на интернет и цифрова телевизия: кв. Симеоново, кв. Бояна, кв. Киноцентъра.