Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа/услуга

Параметър

Измерване

Мерна единица

Стандартизационен документ

Фиксиран

достъп   до интернет

Време за   първоначално свързване към мрежата

Времето,   за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките

1 ден

 

ETSI EG   202 057-1

Процент   на заявки, изпълнени до датата,   договорена с клиента

99,5 %

Фиксиран

достъп   до интернет

Процент на   жалбите относно коректност на сметките

Съотношение   на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени   сметки

0 %

ETSI EG   202 057-1

Фиксиран

достъп   до интернет

Време за   отстраняване на повреди

Времето,   за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните   линии

до 2   часа

 

 

 

ETSI EG   202 057-1

Процент на   повредите,

отстранени   в рамките на максималния срок,

определен   в договора с

клиента

 

0 %

Фиксиран

достъп   до интернет

Постигната   скорост на предаване на данни

Максимална   постигната скорост на предаване на данни

100 000 kbit/s

 

 

ETSI EG   202 057-4

Минимална   постигната скорост на предаване на данни

20 000 kbit/s

Средна стойност и стандартно отклонение

на скоростта на

предаване на данни

 

40 000 kbit/s

Фиксиран

достъп   до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.01 %

ETSI EG 202 057-4

Фиксиран

достъп   до интернет

Закъснение при предаване на данни

(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

2 ms

 

ETSI EG 202 057-4

Стандартно отклонение

на закъснението

    +/- 1 ms