Net 90 с договор

Net 90 mbps

Продължителност на договора 24 месеца
Цена за 1 месец 19.50 лв.
Цена на месец за допълнителен реален IP адрес към основния абонамент. 10 лв.
Цена на месец след изтичане на 24 месечния договор 26лв.
Такса стат. IP (Еднократно) 10 лв.

Поддръжка в дома на клиента »

  • Настройване на рутер (по желание на абоната)
  • Подмяна на повредени конектори.
  • Поправка на скъсан FTP/UTP кабел в имота на абоната.
10 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download

90 mbps

Максимална скорост на upload BG интернет

90 mbps

Максимална скорост на upload международен интернет 45 mbps