Net 90 бизнес

Бизнес Net 90 mbps

Цена за 1 месец с безсрочен договор 42.00 лв.
Цена за 1 месец с двугодишен договор 35.00 лв.
Цена на месец за допълнителен реален IP адрес към основния абонамент. 12.00 лв.
Инсталационна Такса (еднократно) 12.00 лв.

Поддръжка в дома на клиента »

  • Настройване на рутер или аксес пойнт (по желание на абоната).
  • Подмяна на повредени конектори във вътрешната мрежа на клиента.
  • Поправка на скъсани кабели или повредени ftp/utp кбаели във вътрешната мрежа на клиента.
  • Възстановяване на прекъсната от потребителя интернет връзка – изключени крайни устройства от ел. мрежа или извадени ftp/utp кабели от тях, причина заради което е настъпило прекъсване на услугата.
  • Проверка и тест на обхвата на безжичната мрежа в дома на абоната.
24.00 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download BG интернет

90 mbps

Максимална скорост на upload BG интернет 40 mbps 
Максимална скорост на download международен интернет 90 mbps
Максимална скорост на upload международен интернет 40 mbps

* В интернет услугата е включен 1 бр. реален (статичен) ай пи адрес.

* Всички посочени цени са с включен ДДС.

* След изтичане на абонамент със срочен договор, услугата преминава автоматично в безсрочен тип, като съответно се променя  цената и.