Net 90+ бизнес

Бизнес Net 90+ mbps

Цена за 1 месец с двугодишен договор 50.00 лв.
Цена на месец за допълнителен реален IP адрес към основния абонамент. 12.00 лв.
Инсталационна такса (еднократно) 12.00 лв.
Поддръжка в офиса на клиента »

  • Настройване на рутер или аксес пойнт (по желание на абоната).
  • Подмяна на повредени конектори във вътрешната мрежа на клиента.
  • Поправка на скъсани кабели или повредени ftp/utp кабели във вътрешната мрежа на клиента.
  • Възстановяване на прекъсната от потребителя интернет връзка – изключени крайни устройства от ел. мрежа или извадени ftp/utp кабели от тях, причина заради което е настъпило прекъсване на услугата.
  • Проверка и тест на обхвата на безжичната мрежа в дома на абоната.
24.00 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download 90 mbps
Максимална скорост на upload 90 mbps

* В интернет услугата е включен 1 бр. реален (статичен) ай пи адрес.

* Всички посочени цени са с включен ДДС.

* След изтичане на абонамент със срочен договор, услугата преминава автоматично в безсрочен тип, като съответно се променя  цената и.