Net 50 с договор

Net 50 mbps

Продължителност на договора 24 месеца
Цена за 1 месец. 15 лв.
Цена на месец за допълнителен реален IP адрес към основния абонамент. 10 лв.
Цена на месец след изтичане на 24 месечния договор 20 лв.
Такса стат. IP (Еднократно) 10 лв.

Поддръжка в дома на клиента »

  • Настройване на рутер (по желание на абоната)
  • Подмяна на повредени конектори
  • Поправка на скъсан ftp/utp кабел (в имота на абоната).
10 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download

50 mbps

Максимална скорост на upload BG интернет

25 mbps

Максимална скорост на upload международен интернет 25 mbps