Net 50 с договор

Net 50 mbps

Продължителност на договора 24 месеца
Цена за 1 месец. 15 лв.
Цена на месец за допълнителен реален IP адрес към основния абонамент. 10 лв.
Цена на месец след изтичане на 24 месечния договор 20 лв.
Начална такса. 10 лв.

Поддръжка в дома на клиента »

  • Настройване на рутер или аксес пойнт (по желание на абоната).
  • Подмяна на повредени конектори във вътрешната мрежа на клиента.
  • Поправка на скъсани кабели или повредени ftp/utp кбаели във вътрешната мрежа на клиента.
  • Възстановяване на прекъсната от потребителя интернет връзка – изключени крайни устройства от ел. мрежа или извадени ftp/utp кабели от тях, причина заради което е настъпило прекъсване на услугата.
  • Проверка и тест на обхвата на безжичната мрежа в дома на абоната.
20 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download

50 mbps

Максимална скорост на upload BG интернет

25 mbps

Максимална скорост на upload международен интернет 25 mbps