Net 300

Net 300 mbps

Продължителност на договора Безсрочен
Цена за 1 месец 35 лв.
Цена за 6 месеца 175 лв. 
Цена за 12 месеца 350 лв. 
   
Начална такса 30 лв.
Поддръжка в дома на клиента »

  • Настройване на рутер или аксес пойнт (по желание на абоната).
  • Подмяна на повредени конектори във вътрешната мрежа на клиента.
  • Поправка на скъсани кабели или повредени ftp/utp кабели във вътрешната мрежа на клиента.
  • Възстановяване на прекъсната от потребителя интернет връзка – изключени крайни устройства от ел. мрежа или извадени ftp/utp кабели от тях, причина заради което е настъпило прекъсване на услугата.
  • Проверка и тест на обхвата на безжичната мрежа в дома на абоната.
20 лв.

Параметри на услугата

Максимална скорост на download 300 mbps
Максимална скорост на upload 200 mbps