Интернет

Net 30

Цена от 20 лева/месец

Net 30

MAX скорост сваляне

30 mbps

MAX скорост качване

15 mbps

Предплатен интернет

1 месец 20 лева
4 месецa 60 лева
8 месецa 120 лева
12 месецa 180 лева
Виж повече »

Net 50

Цена от 25 лева/месец

Net 50

MAX скорост сваляне

50 mbps

MAX скорост качване

40 mbps

Предплатен интернет

1 месец 25 лева
4 месецa 75 лева
8 месецa 150 лева
12 месецa 225 лева
Виж повече »

Net 90

Цена от 35 лева/месец

Net 90

MAX скорост сваляне

90 mbps

MAX скорост качване

70 mbps

Предплатен интернет

1 месец 35 лева
4 месецa 105 лева
8 месецa 210 лева
12 месецa 315 лева
Виж повече »