Интернет

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С ДВУГОДИШЕН ДОГОВОР

Net 50

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

50 mbps

MAX скорост качване

40 mbps

1 месец 15 лева
Виж повече »

Net 100

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

100 mbps

MAX скорост качване

70 mbps

1 месец 19.50 лева
Виж повече »

Net 300

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

300 mbps

MAX скорост качване

200 mbps

1 месец 25 лева
Виж повече »

Net 700

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

700 mbps

MAX скорост качване

400 mbps

1 месец 40 лева
Виж повече »

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР

Net 50

Предплатен интернет

MAX скорост сваляне

50 mbps

MAX скорост качване

40 mbps

1 месец 20 лева
Виж повече »

Net 100

Предплатен интернет

MAX скорост сваляне

100 mbps

MAX скорост качване

70 mbps

1 месец 26 лева
Виж повече »

Net 300

Предплатен интернет

MAX скорост сваляне

300 mbps

MAX скорост качване

200 mbps

1 месец 35 лева
Виж повече »

Net 700

Предплатен интернет

MAX скорост сваляне

700 mbps

MAX скорост качване

400 mbps

1 месец 60 лева
Виж повече »

БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ

Net 50

MAX Скорост сваляне

50 mbps

MAX Скорост качване

50 mbps

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

1 месец 25.00 лева

С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР

1 месец 30.00 лева
Виж повече »

Net 100

MAX Скорост сваляне

100 mbps

MAX Скорост качване

100 mbps

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

1 месец 35.00 лева

С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР

1 месец 42.00 лева
Виж повече »

Net 300

MAX Скорост сваляне

300 mbps

MAX Скорост качване

300 mbps

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

1 месец 50.00 лева

100% Симетрична скорост на Международен и BG интернет при Download и Upload

Виж повече »