Интернет

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С ДВУГОДИШЕН ДОГОВОР

Net 50

Цена от 15 лева/месец

Net 50

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

50 mbps

MAX скорост качване

40 mbps

1 месец 15 лева
Виж повече »

Net 100

Цена от 19.50 лева/месец

Net 100

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

100 mbps

MAX скорост качване

70 mbps

1 месец 19.50 лева
Виж повече »

Net 300

Цена от 25 лева/месец

Net 300

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

MAX скорост сваляне

300 mbps

MAX скорост качване

200 mbps

1 месец 25 лева
Виж повече »

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР

Net 50

Цена от 20 лева/месец

Net 50

MAX скорост сваляне

50 mbps

MAX скорост качване

40 mbps

Предплатен интернет

1 месец 20 лева
Виж повече »

Net 100

Цена от 25 лева/месец

Net 100

MAX скорост сваляне

100 mbps

MAX скорост качване

70 mbps

Предплатен интернет

1 месец 25 лева
Виж повече »

Net 300

Цена от 35 лева/месец

Net 300

MAX скорост сваляне

300 mbps

MAX скорост качване

200 mbps

Предплатен интернет

1 месец 35 лева
Виж повече »

БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ

Net 50

Цена от 25.00 лева/месец

Net 50

MAX Скорост сваляне

50 mbps

MAX Скорост качване

25 mbps

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

1 месец 25.00 лева

С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР

1 месец 30.00 лева
Виж повече »

Net 90

Цена от 35.00 лева/месец

Net 90

MAX Скорост сваляне

90 mbps

MAX Скорост качване

45 mbps

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

1 месец 35.00 лева

С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР

1 месец 42.00 лева
Виж повече »

Net 90+

Цена от 50.00 лева/месец

Net 90+

MAX Скорост сваляне

90 mbps

MAX Скорост качване

90 mbps

С ДОГОВОР 24 МЕСЕЦА

1 месец 50.00 лева

100% Симетрична скорост на Международен и BG интернет при Download и Upload

Виж повече »